Algemene voorwaarden

Activiteiten:

• Het contract tussen Football Academy Netherlands  en de speler (ouder/verzorger)
treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en
verstuurd is.
• Alle informatie rondom de activiteiten worden per mail verstuurd. Het is belangrijk om een wijziging in e-mailadres z.s.m. door te geven.
• De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd tot het
maximum aantal deelnemers is bereikt.
• Teruggave van een deel van het cursusgeld is alleen mogelijk bij gebleken
overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).
• Football Academy Netherlands  stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, materiële schade en blessures.
• Bij ziekte/afwezigheid dient men zich af te melden bij 1 van de trainers

Contact

Correspondentieadres:

Football Academy Netherlands
Bremerland 3
9302 GW Roden

Email (algemeen):

footballacademynetherlands@gmail.com
Telefoonnummer: 06-25381953 / 06-302 85 881

Overige gegevens:

Rek. nr: NL08RABO0366472216
KvK Groningen registratienummer: 82362319